Annuleringsbeleid van Opslagmagazijn Breukelen 

Ten behoeven van de verhuur van opslagboxen voor het opslaan van inboedel hebben we deze pagina opgesteld zodat u op de hoogte bent hoe u de gehuurde box kunt opzeggen.

 

 Looptijd overeenkomst en einde overeenkomst

De huurovereenkomst wordt aangeboden voor een duur van minimaal één maand.

De looptijd van de overeenkomst wordt telkens verlengd met één maand, behoudens opzegging door één van de

partijen.

Opzegging kan voor de 15e dag van iedere kalendermaand.

Na opzegging stopt de huur per einde van de laatste datum die op de factuur staat.

 

Voorbeeld:
U huurt de opslag van 1 tot 31 januari. U zegt de box voor 15 januari op dan stopt uw huurcontract op 31 januari. enzovoort.

U kunt de opzegging kenbaar maken door een email te sturen naar info@opslagmagazijn.nl

Nadat wij uw email met de opzegging hebben ontvangen dan sturen wij u een bevestiging per email.

U kunt nadat u de box leeg heeft gemaakt de sleutels deponeren in de inlever box/brievenbus bij de ingang van de opslag. U kunt de enveloppen gebruiken om de sleutels in te doen en uw  naam en box nummer op de enveloppe schrijven.

 

Mocht u nog vragen hebben over ons annuleringsbeleid dan kunt u deze stellen via ddeze contactgegevens